Dlaczego warto deklarować narodowość śląską?

Jeśli wahasz się lub zastanawiasz nad wyborem narodowości w nadchodzącym Spisie Powszechnym – mamy nadzieję, że poniższe punkty pomogą Ci podjąć decyzje zgodną z głosem Twojego serca.

1. Walcz o swoje prawa

Każdy Ślązak będący jednocześnie obywatelem Rzeczpospolitej ma prawo do deklaracji narodowości śląskiej w Spisie Powszechnym 2021 roku. Dane uzyskane podczas spisu są przydatne nie tylko w statystyce, ale także jako argument podczas politycznych starań o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną lub języka śląskiego za język regionalny.

Ślązacy z 847 tys. deklaracjami stanową najliczniejszą mniejszością, która nie jest oficjalnie uznana przez państwo polskie.

2. Pokaż, że się wyróżniasz

My Ślązacy w sposób istotny odróżniamy się od Polaków. Mamy swój osobny język, historię, kulturę oraz tradycję. Każdy z nas wie, czym jest Hajmat, a także jak trudne były koleje losu naszych przodków. Odmienność to szczególny dar, a także i zobowiązanie, aby odrębność kultywować i przekazywać z pokolenia na pokolenie.

3. Narodowość to nie obywatelstwo

Pamiętaj, że obywatelstwo jest pojęciem prawnym, natomiast narodowość – typowo socjologicznym. Kategoria narodowości nie wiąże się bezpośrednio z miejscem urodzenia lub paszportem, jakim posiadamy. Posiadając polskie obywatelstwo możesz deklarować narodowość śląską. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

4. Idź za głosem serca

Wielu z nas narodowość śląską wyniosło z domu, jako element wychowania. Część odkryła śląskość dopiero w dorosłym życiu, a ktoś inny uznał się „za Ślązaka” po przeprowadzce z innego rejonu Polski lub świata. Pamiętaj, że nie ma jednej drogi do śląskości – każdy nas nosi ją w sercu na swój sposób i ma prawo do jej deklaracji.

Łukasz Tudzierz

Scroll to top