Instrukcja do deklarowania narodowości śląskiej podczas Spisu Powszechnego 2021

Jak zadeklarować narodowość śląską?

Poniżej znajdziecie instrukcję opisującą w jaki sposób zadeklarować narodowość śląską podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W oknie przeglądarki wpisujemy adres oficjalnej strony Spisu Powszechnego https://nsp2021.spis.gov.pl. Przechodzimy do aplikacji spisowej. Na początek wpisujemy swoje dane osobowe. Następnie zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące adresu zamieszkania i warunków mieszkaniowych.

Pytanie o narodowość i język kontaktów domowych umieszczone są w dalszej części aplikacji spisowej, w tzw. kwestionariuszu osobowym. Wypełnia się go oddzielnie dla każdego domownika.

1. Kliknij odpowiedź „inna” w pytaniu „Jaka jest Pana(i) narodowość?”

Po udzieleniu odpowiedzi dotyczących obywatelstwa, stanu cywilnego czy obywatelstwa pojawi się pytanie: „Jaka jest Pana(i) narodowość?”. Pod nim wyświetli się lista narodowości i mniejszości etnicznych, które oficjalnie uznaje państwo polskie. Pod listą znajdziecie dodatkowy wariant odpowiedzi: „inna (podaj jaka)”. Odznaczamy opcję „inna”.

2.Wpisz „śląska” w polu dodatkowym, które pojawi się po kliknięciu odpowiedzi „Inna”

Po kliknięciu odpowiedzi „inna” kwestionariusz wyświetli pole do wpisywania własnej odpowiedzi. Wpisujemy w nim „śląska”. Wystarczy wpisać dwie pierwsze litery, by wyświetliła się propozycja odpowiedzi. Klikamy „śląska i przechodzimy do następnego pytania.

Kwestionariusz aplikacji spisowej -Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

3. Zdecyduj, czy chcesz podać „narodowość śląską” jako jedyną opcję

Po zadeklarowaniu narodowości śląskiej pojawi się możliwość wyboru drugiej narodowości lub tożsamości etnicznej. W kwestionariuszu pojawi się pytanie „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?” Wówczas należy zdecydować, czy odczuwamy związek jeszcze z inną narodowością lub grupą etniczną oraz czy chcemy to uwzględnić w deklaracji w spisowej. Formularz dopuszcza więc możliwość deklarowania jednej narodowości albo dwóch. W przypadku, gdy w pierwszy pytaniu o narodowość zaznaczyliśmy inną opcję niż „śląska”, narodowość śląską możemy zadeklarować jako drugą.

Kwestionariusz aplikacji spisowej -Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

4. Zadeklaruj język śląski w pytaniu o język kontaktów domowych

Oprócz pytania od narodowość. Uczestnicy spisu będę mogli zadeklarować język śląski jako język, którym zazwyczaj posługujemy się w domu.

Kwestionariusz aplikacji spisowej -Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis Powszechny 2021 będzie pierwszym spisem, który będzie przeprowadzony w całości w internecie . Warto więc pomóc w zadeklarowaniu narodowości śląskiej tym, którzy nie potrafią obsługiwać komputera w wystarczającym stopniu zwłaszcza seniorom.

Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie opublikował listę pytań w NSP 2021 oraz demonstracyjną wersję aplikacji spisowej.

Scroll to top