Spis powszechny 2011

Spis powszechny 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 został przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku według stanu na koniec dnia 31 marca 2011. Liczba ludności Rzeczpospolitej wyniosła 38 511 824, czyli ponad 270 tys. więcej niż w 2oo2 roku. 

Pod względem struktury narodowo-etnicznej Główny Urząd Statystyczny dopuścił możliwość deklarowania przynależności do dwóch narodowości. Arkusz spisowy zawierał dwa pytania umożliwiające wyrażenie złożonych tożsamości narodowych i etnicznych: 1) „Jaka jest Pana/Pani narodowość?”, 2). „Czy odczuwa Pan/Pani przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?”

Narodowość śląską zadeklarowało aż 847 tys. obywateli, z czego 376 tys. jako jedyną oraz 471 tys. jako łączoną z inną narodowością. W tej ostatniej grupie narodowość śląską w pierwszej kolejności zadeklarowało 436 tys. obywateli, a w drugiej kolejności 411 tys. 431 tys. obywateli narodowość śląską zadeklarowało wspólnie z narodowością polską, a 40 tys. wspólnie z narodowością inną niż polska.

Scroll to top