Open post

Ćwierć wieku walki Ruchu Autonomii Śląska o uznanie śląskiej tożsamości

Pod koniec roku 1996 grupa działaczy Ruchu Autonomii Śląska złożyła w katowickim sądzie wniosek o rejestrację Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Rozpoczęła się sądowa epopeja, która wciąż czeka na swój szczęśliwy finał. Ślązakom, którzy chcą pielęgnować swą tożsamość, Rzeczpospolita Polska nadal odmawia prawa do zrzeszania się, a także do nauczania o śląskiej historii i kulturze...

Scroll to top